https://www.livechatalternative.com/
Връщане на закупена стока

Условия за връщане на закупена стока от omi.2004

  1. Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на14 работни дниот датата на закупуването й.

При връщане на стоки Ви съветваме да се свържете предварително с наш служител, който ще Ви даде подробни инструкции, как да процедирате.

След като получим стоките ще се свържем с Вас до 5 работни дни за да ви съобщим сумата, която ще Ви възстановим или в случай, че е необходима допълнителна информация или разяснения.

  1. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми ОМИ - 2004 за решението си чрез попълването на ФОРМАТА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА, изпратено по електронна поща, писмо, факс или по друг подходящ начин, удостоверяващ изпращането, преди изтичане на четиринадесет дневния срок за отказ по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП.
  2. При упражняване правото на отказ от стоката, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно наОМИ - 2004.Стоките могат да бъдат донесени лично от Потребителя на адреса на магазина на фирмата или доставени чрез куриер, като всички транспортни/куриерски/пощенски и др. разходи по доставката са за сметка на Потребителя. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на ОМИ – 2004 преди изтичането на 14-дневния срок.
  3. За да бъдат върнати обратно закупените стоки задължително условие е те да бъдатв оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката,в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта им, Задължително стоките трябва да са придружени от всички документи по продажбата ( касова бележка, фактура или гаранционна карта ).
  4. На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условия.ОМИ – 2004  има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.
  5. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, ОМИ – 2004 възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от стоката.
  6. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата в срок до 30 дни.
  7. ОМИ – 2004 има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано.

 

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за: 

• възстановяване на заплатената сума
• заменяне на стоката с нова
• отбив от цената

https://www.livechatalternative.com/